Muzyka

Popularni kompozytorzy muzyki klasycznej

Muzyka klasyczna to gałąź sztuki, do której odbiorca sięga niezmiennie od starożytności po czasy współczesne. Chociaż jest to muzyka trudna i wymagająca od słuchacza zaangażowania, wielu kompozytorów już od wieków cieszy się niegasnącą popularnością.

Przykładem mogą być twórcy barokowi, zwłaszcza Jan Sebastian Bach (1685-1750), do którego chętnie sięgają uczniowie muzycznych konserwatoriów oraz „konsumenci muzyki”. O jego wielkości świadczyć może to, że trzy utwory Bacha nagrane na płytę „wystrzelone” zostały w kosmos na sondzie „Voyager” w 1977 r. Równie popularny jest Ludwik van Beethoven (1770-1827), czy nasz rodzimy kompozytor Fryderyk Chopin (1810-1849).

Znani i uwielbiani wciąż pozostają romantyczni twórcy: Franz Schubert (1797-1828) czy Robert Schumann (1810-1856). Na płytach oferujących najsłynniejsze utwory muzyki klasycznej nigdy nie brakuje także Piotra Czajkowskiego (1840-1893). Sławami z XIX wieku pozostają Richard Wagner (1813–1883), Johannes Brahms (1833-1897) czy Mikołaj Rimski-Korsakow (1844–1908).